Truy cập nội dung luôn

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời...

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đến năm 2020.  Sáng ngày...

Mở lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi năm 2020

Trong ngày 30/6/2020 UBND xã Vạn Phái phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (Trung tâm GDNN-GDTX) tổ chức lớp tập huấn ký thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn...

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Đại hội ĐẢNG BỘ XÃ VẠN PHÁI LẦN THỨ 23, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội ĐẢNG BỘ XÃ VẠN PHÁI LẦN THỨ 23, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Giới thiệu cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Vạn Phái (1946 - 2016)

Giới thiệu cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Vạn Phái (1946 - 2016)